תנאי שימוש

שימו לב! השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש, ומעיד על הסכמה לתנאי השימוש.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: האשכול) מציע את המידע והשירות באתר האינטרנט (להלן – המידע) בכפוף לתנאים הבאים:


• כללי –
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן – האשכול) הינו איגוד ערים, אשר הוקם מכוח צו איגוד ערים (אשכול רשויות גליל מזרחי), התשע"ח-2018.
חברות באשכול 18 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:
ארבע עשרה רשויות מקומיות: קריית שמונה, צפת, מטולה, קצרין, יסוד המעלה, ראש פינה, טובא זנגריה, חצור הגלילית, גוש חלב, מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'ר ומסעדה.
ארבע מועצות אזוריות: הגליל העליון, גולן, מרום הגליל ומבואות החרמון.


• מטרת האתר –
מטרת האתר הינה לאפשר חשיפה לעסקים קטנים ובינוניים (להלן: "העסקים") בעלי זיקה לאשכול אשר מספקים שירותים, בין היתר, לתושבי האשכול, ובכך לתרום לקידום הכלכלה המקומית.


• הרשמת עסקים לאתר –

 1. לצורך הרשמה לאתר, יש להירשם באופן מקוון בקישור – https://eastgalilgolan.biz/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d/.
 2. הרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה לתנאי התקנון.
 3. מובהר כי האשכול יהיה רשאי שלא לאשר הירשמות של עסק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו.
 4. יובהר, כי בהרשמתם לאתר, בעלי העסקים מתחייבים לאמיתות הפרטים שנמסרים על ידם, ככל שנפלה טעות בהצגה על אודות בית העסק או חל שינוי במידע, על בעל העסק לפנות לאשכול לכל שינוי/עדכון/הוספה או הסרת בית העסק מהאתר בכתובת דוא"ל dovrut@eastgalil.org.il.
  • תוכן האתר –
 5. הפרסום באתר כולל מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב על אודות העסקים, והינו כפוף למידע שנמסר על ידי בעלי העסקים לאשכול.
 6. כל התכנים הכלולים באתר מוצגים למשתמש כמות שהם . (AS IS) האשכול ו/או מי מטעמו אינם נושא בכל אחריות לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר. כמו כן המידע ו/או התכנים עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת והאשכול אינו אחראי על עדכון המידע באתר זה ועל כן אין להסתמך על המידע המובא באתר זה בלבד.
 7. אין בפיקוח כלשהו לעניין תכנים שיכול ויתבצע על ידי האשכול לפי שיקול דעתו, כדי להטיל אחריות כלשהי על האשכול ו/או מי מטעמו בשל פגיעה ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשי האתר ו/או כל צד שלישי.
 8. הגלישה ו/או השימוש באתר וכל הסתמכות על איזה מתכני האתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכלל זאת, האשכול אינו ערב לטיב/איכות המוצרים/שירותים הניתנים על ידי העסק ו/או לעסקאות שיבוצעו, ככל ויבוצעו מול העסק.
  כמו כן, האשכול ו/או מי מטעמו אינו נושא באחריות כלשהי בקשר עם גלישה ו/או שימוש באתר ו/או ביחס לתכנים הכלולים באתר ו/או לנזק, מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.
 9. המידע הניתן באתר אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מכל הוראה אחרת המופיע באתרי הבית של העסקים והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבע המידע שיימסר ע"י בית העסק.
 10. ככל שיתברר כי המידע שנמסר על ידי בית העסק שגוי/מטעה/לוקה בחסר/ אינו עונה על תנאי הפרסום באתר, האשכול רשאי לעדכן את התוכן בהתאם לשיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת או לחלופין להסיר את בית העסק מהאתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ולבית העסק לא תהיה כל טענה/דרישה/תביעה כנגד האשכול בגין כך.
 11. אין לשנות, לשחזר, להציג מחדש, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור האשכול מראש ובכתב.
 12. ניתן לפנות לאשכול באמצעות עמוד "צור קשר", בין השאר בדבר דיווח על טעויות / תוכן שגוי, ואולם האשכול יפעל לפי שיקול דעתו ואינו מתחייב לפעול בהתאם לפנייה. במידה והינך יודע על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין – הנך מתחייב להודיע לאשכול על כך ללא דיחוי.

• קישורים –

 1. האשכול אינו אחראי לתוכן האתרים שקיימים אליהם קישורים באתר, ולטיב השירות הניתן בהם, והוא לא יישא באחריות כלשהי בקשר לאתרים אלו. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה לשימוש בהם והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד.
 2. בעת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).
 3. למען הסר ספק, האשכול אינו אחראי לתוכן המופיע בקישורים, לרבות תוכן פוגעני ככל וישנו. האחריות על התכנים המופיעים בקישורים רובצת במלואה על העסק הרלבנטי.
  • זכויות יוצרים –
  לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי האשכול, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, שייכות לאשכול. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן – החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
  • פרטיות –
  המידע המצוי באתר נמסר ע"י בעלי העסקים מרצונם החופשי. מובהר בזאת כי האשכול יהיה רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר ע"י בעלי העסקים לטובת קידום מטרות האתר.
  האשכול יהיה רשאי להעביר את המידע שנמסר לאתר לצדדי ג', ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
  גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאים ולאיסוף המידע באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.
  האשכול שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.


דילוג לתוכן
%d בלוגרים אהבו את זה: